معرفی دوره
این دوره آموزشی برای سنین ۱۷-۷ سال می باشد برای این گروه از زبان آموزان کتاب های ویژه Let’s Go وConnect مورد استفاده قرار می گیرد
این گروه پس از گذراندن ۱۶ ترم وارد دوره بزرگسالان شده و نهایتا به گرفتن دیپلم از کالج زبان سفیر دانش ختم می شود.

ویژگی های این دوره
۱- تقویت مکالمه از طریق تئاتر
۲- استفاده از کتابهای مفید و کاربردی جهت پیشرفت مکالمه و گرامر زبان آموزان
۳- تطابق کتابهای موسسه با کتابهای درسی زبان انگلیسی مقاطع راهنمایی و دبیرستان از لحاظ گرامری
۴- نمایش دادن فبلم و انیمیشن های زبان انگلیسی – بررسی وتوضیح دادن نکات مهم و کاربردی توسط استاد مربوطه ونهایتا گرفتن امتحان کتبی جهت ارزیابی زبان آموزان

عملکرد موسسه
۱- مشاوره در خصوص روشهای یادگیری
۲- بررسی تقاط ضعف و قوت زبان آموزان
۳- دعوت از اولیا جهت ارزیابی زبان آموز در حضور استاد مربوطه
۴- ارتباط مستقیم با مدیر عامل در صورت لزوم جهت بررسی و رفع سریع مشکلات