معرفی دوره

این دوره آموزشی برای سنین ۱۷-۷ سال می باشد برای این گروه از زبان آموزان کتاب های ویژه Family & Friends وConnect مورد استفاده قرار می گیرد

این گروه پس از گذراندن۲۰ ترم وارد دوره بزرگسالان شده و نهایتا به گرفتن دیپلم از کالج زبان سفیر دانش ختم می شود.

 

ویژگی های این دوره

۱- تقویت مکالمه از طریق تئاتر

۲- استفاده از کتابهای مفید و کاربردی جهت پیشرفت مکالمه و گرامر زبان آموزان

۳- تطابق کتابهای موسسه با کتابهای درسی زبان انگلیسی مقاطع راهنمایی و دبیرستان از لحاظ گرامری

۴- نمایش دادن فیلم و انیمیشن های  زبان انگلیسی – بررسی وتوضیح دادن نکات مهم و کاربردی توسط استاد مربوطه ونهایتا گرفتن امتحان کتبی جهت ارزیابی زبان آموزان

۵- برگزاری آزمون های منظم در طول ترم

عملکرد موسسه

۱- مشاوره در خصوص روشهای یادگیری

۲- بررسی نقاط ضعف و قوت زبان آموزان

۳- دعوت از اولیا جهت ارزیابی زبان آموز در حضور استاد مربوطه

۴- ارتباط مستقیم با مدیر عامل  در صورت لزوم جهت بررسی و رفع سریع مشکلات